Hva betyr strømstøtten for deg?

I forbindelse med rekordhøye strømpriser har staten vedtatt kompensasjonsordninger for private strømkunder. Mange opplever at informasjon om strømforbruk og støtte er forvirrende, her prøver vi å gjøre det enkelt.

 

Alle strømpriser styres ut fra den nordiske kraftbørsen, Nord Pool, og vi som energileverandører har ingen mulighet til å påvirke disse prisene. Strømprisene varierer fra dag til dag, og fra time til time. Staten har derfor valgt å gi kompensasjon for et gjennomsnitt av priser i en gitt periode, og støtten inntrer når gjennomsnittsprisen går over 70 øre per kilowatt i timen (kWt).

 

Per i dag er det kun private kunder som mottar kompensasjonsordningen.

 

Enkelt oppsummert om gjeldende støtteordning:

§  Det er den gjennomsnittlige snittprisen i ditt prisområde som avgjør om du kan benytte kompensasjonsordningen.

§  Dersom gjennomsnittsprisen overstiger 70 øre per kWt, får du tilbakebetalt en andel av differensen mellom gjennomsnittsprisen fra Nord Pool og 70 øre per kWt.

§  Andelen for kompensasjon i desember 2021 var på 55 prosent.

§  Andelen for kompensasjon i januar, februar og mars 2022 er besluttet å ligge på 80 prosent.

§  Beløpet som tilbakebetales er relatert til det reelle strømforbruket ditt, altså medgåtte kWt i perioden.

§  Dersom forbruket ditt overstiger 5000 kWt vil du kun kompenseres for forbruk opp til 5000 kWt.

§  Du får ikke kompensasjon for strømforbruk i fritidsbolig.

§  Det er gjennomsnittsprisen i ditt område som avgjør om du får utbetalt strømstøtte. For eksempel: For januar 2022 vil gjennomsnittlig timepris i de sørlige områdene ligge på rundt 140 øre per kWt, mens i Midt- og Nord-Norge endte den under 70 øre per kWt.

§  Det er nettleverandør som utbetaler kompensasjon, ikke strømleverandør (som oss).

§  Kompensasjonen utbetales i etterkant av hver måned for medgått strømforbruk, det vil si at støtte for desember vil bli trukket fra på faktura for nettleie i januar.

Kilde: NVE

 

For mer utfyllende informasjon, anbefaler vi å besøke NVEs oversikt over gjeldene ordning.

Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh