Personvern og cookies

Personvernerklæring

1. Om Kilden Kraft AS

Kilden kraft er en uavhengig strømleverandør som er opptatt av å gi våre kunder lave og forutsigbare strømkostnader. Kilden kraft er et privat selskap med virksomhet i Norge. Vi er opptatt av å sikre ditt personvern og følger gjeldende personopplysningslov, herunder også EUs personvernforordning («GDPR») i behandlingen av personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi håndterer dine. Dersom du fortsatt skulle ha noen spørsmål om hvordan vi behandler dine persondata, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

2. Strømavtale

Når du inngår en strømavtale med oss, trenger vi noen personopplysninger for å inngå og forvalte denne avtalen. Du blir bedt om å gi oss navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse og målpunktid. Formålet er å ivareta strømavtalen som inngås mellom deg som kunde og oss som strømleverandør. Kilden kraft innhenter kun personopplysninger som vi mener er tilstrekkelig for å kunne ivareta strømavtalen, og informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål. Personopplysningene vi har registrert om deg er de du oppgir ved avtaleinngåelse. Vi bruker deler av disse opplysningene for å foreta en kredittvurderingssjekk som foretas av ekstern leverandør, men innholdet i kredittvurderingen blir ikke lagret hos Kilden kraft. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er din godkjenning av våre brukervilkår når du inngår strømavtale med oss, våre berettigede interesse i å drive virksomheten vår og det som er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

3. Kommunikasjon og markedsføring

Vi vil kommunisere med deg på e-post vedrørende forhold som er aktuelle for å ivareta kundeforholdet. Du vil også få tilgang til din egen «Min Side» portal hvor du vil se oppdatert informasjon om ditt kundeforhold. Kunder og interessenter vil kunne motta nyhetsbrev fra oss. Det er mulig å reservere seg mot mottak av nyhetsbrev selv om du har en strømavtale med oss. Dette kan gjøres ved avtaleinngåelse, ved å endre innstillinger på «Min Side» eller reservere deg ved å svare på e-posten du mottar. Dersom du har samtykket til å motta vårt nyhetsbrev kan du kalle tilbake dette samtykket. Som del av vår salgsaktivitet, innhenter vi salgslister fra aktører i markedet som formidler disse. Vi vil benytte din kontaktinformasjon, navn og telefonnummer, i markedsøyemed. Dine personopplysninger som blir benyttet i denne anledningen vil bli slettet om en avtale ikke er ønskelig å etablere. Dersom du bestiller, avslutter eller endrer en strømavtale med oss over telefon, vil vi kunne gjøre opptak av samtalen som oppbevares frem til avtalen er dokumentert, og eller korrekt faktura produsert. På nettstedet vårt vil du kunne starte en Chat og bestille avtale. Du kan også kontakte oss via telefon, e-post, brev eller sosiale medier. Når du kommuniserer med oss på en av disse måtene, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger dersom det er relevant for å betjene din henvendelse. Ved innsendelse av skjema for å bestille avtale gjennom vår nettside, kan din IP adresse bli lagret.

4. Informasjonskapsler

Som de fleste andre nettsider, benytter www.kildenkraft.no seg av informasjonskapsler (cookies) for å hente ut statistikk om hvordan våre besøkende bruker nettsiden. Vi bruker statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler. Våre nettannonser kan også skrive slike informasjonskapsler til din nettleser, blant annet for å måle effekten av annonsene. Vi behandler imidlertid bare dine personopplysninger i den utstrekning du har samtykket til vår bruk av cookies, og vil stanse behandlingen dersom du trekker tilbake ditt samtykke til vår bruk av cookies.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og overføring av persondata til en annen virksomhet, samt sletting av personopplysninger som Kilden kraft ivaretar. Du kan også klage til tilsynsmyndighetene i din jurisdiksjon.Du har rett til å få innsyn i hvordan Kilden kraft behandler dine personopplysninger ved å motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon vedrørende vår behandling av dine persondata.Du har rett til å få korrigert dine personopplysninger. På «Min Side» kan du til enhver tid korrigere informasjon du har gitt til oss eller du kan også ta kontakt med vår kundeservice for å få utført dette. Du har rett til å be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Vi vil kunne overføre persondata i samsvar med dine rettighet til en annen virksomhet, dataportabilitet, såfremt det er aktuelt og teknisk mulig. Du kan be om sletting av dine personopplysninger hos oss. Vi vil imidlertid beholde nødvendig informasjon for å oppfylle lovpålagte oppgaver som f.eks. bokføring og regnskap, men slike opplysninger vil bli slettet så snart disse er oppfylt.

6. Andre parter

Kilden kraft er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi samler inn for å ivareta strømavtalen. Vi deler bare personopplysninger med våre samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å utføre relevante oppgaver for levering av vår strømavtale til deg. Vi har databehandleravtale med aktuelle parter, og de er forpliktet til å behandle personopplysninger slik vi beskriver det i vår personvernerklæring.Vi bruker offentlig tilgjengelig registre til kvalitetssikring av opplysningene vi har hos oss eller som vi har fått av tredjeparter. Disse registrene fungerer da som et oppslagsverk, og personopplysninger som hentes ut eller kvalitetssikres er blant annet navn, adresse og telefonnummer. Andre parter inkluderer netteier for levering av strøm, regnskapsleverandør, faktura- og innfordringsleverandører, inkassobyrå for eventuelle inkassokrav, IT-leverandør, samt offentlige myndigheter når det eventuelt er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene. Kilden kraft overfører ikke personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS/EU.

7. Gjennomføring av endringer i erklæringen

Dersom vi ser behov for å endre personvernserklæringen, kan oppdateringene fremkomme uten varsel. Ved større endringer vil vi informere om dette ved innlogging på «Min Side» eller sende informasjon på e-post. Personvernserklæringen er tilgjengelig på våre nettsider. Vår håndtering av personvernsopplysninger må til enhver tid være i henhold til norsk lov og særpraksis.

8. Kontaktinformasjon

Kilden kraft har sitt hovedkontor i Norge og har lokale kontaktpunkt for de ulike landene vi har virksomhet i. Du er velkommen til å kontakte hovedkontoret og kontorene i de ulike landene vedrørende spørsmål om Kilden krafts behandling av personopplysninger.  Du kan nå oss med e-post på: privacy@kildenkraft.no eller med vanlig post til:

Kilden Kraft AS
Att.: Privacy
PB. 258
1326 Lysaker

Gjelder fra: 1. september 2023.
Sist oppdatert: 1. september 2023

Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh