Kildenkraft_stromtips

FLEX - hvordan beregnes din pris?

For hver time utregnes din strømkostnad, altså volum ganget med timespris inkl påslag. Når dette slås sammen til én fakturalinje på fakturaen din og tillagt 25% MVA, så regnes ut og vises din gjennomsnittpris. Det vil si: Det blir presentert en snittpris for hele perioden. Beløpet er utregnet fra hver enkelt timesverdi og tilhørende pris.

Hvis en større andel av forbruket ditt benyttes i timer som er priset høyt, vil summen av alle timene trekke gjennomsnittsprisen opp. Hvis en større andel av forbruket ditt benyttes i timer som er priset lavt, vil summen av alle timene trekke gjennomsnittsprisen ned. På Kundeweb kan du under menyfanen Forbruk både se og laste ned en graf over timesforbruk og timespris. Da får du innblikk i når på døgnet ditt forbruk er høyest.

Vi anbefaler alle våre kunder å laste ned app’n Strømpriser, som viser timepriser hver dag i ditt område.

Eksempel som viser både timepriser og gjennomsnitt for desember, for en av våre kunder
Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh