Boligpakka

Boligpakka

Kilden kraft har satt sammen det vi mener er den mest optimale kraftavtalen – BOLIGPAKKA. Avtalen er en forvaltningsavtale som gir deg mer stabile kraftpriser og god kontroll på dine energikostnader.

Hvordan fungerer forvaltning
Ved å ta del i en større felles forvaltningsportefølje vil man nå kunne oppnå storkundefordeler som tidligere var forbeholdt de aller største kraftkonsumentene.

De siste årene har mange erfart enorme svingninger i energiprisene, som har gitt stor usikkerhet og økte energikostnader. Våre profesjonelle forvaltere overvåker til enhver tid markedet og gjør innkjøp basert på trender og analyser. Vi jobber aktivt for at du skal få best mulig pris over tid.

Full kontroll

På kundeweb har du til en hver tid full kontroll over ditt forbruk. Ved å overvåke ditt forbruksmønster kan man iverksette tiltak for å redusere forbruket og dermed også spare penger.

Boligpakka

 • Forutsigbare priser
 • Tilbys kun privatkunder
 • Plusskunde
 • Grønt valg
 • Etterskudd

Velg mellom

 • Bindingstid: 0 måneder
  Bindingstid: 0 måneder

  Fastbeløp: Kr 69,- (måned/måler)

 • Bindingstid: 12 måneder
  Bindingstid: 12 måneder

  Fastbeløp: Kr 0,- (måned/måler)

Best når det gjelder

Vi samler alle våre kunder inn i en krafthandelsportefølje. Strømmen handles inn når strømprisen er gunstig og leveres i de dyre periodene, dermed har man mulighet til å slå markedet. I de dyre periodene er som oftest også forbruket høyest, resultatet av dette er at mange får veldig høye regninger.

Generelt

Plusskunder produserer sin egen strøm, og selger den til oss når de har overskuddsproduksjon. For plusskunder betaler vi kunden strømprisen som er satt for kundens prisområde, i den timen de produserer strømmen minus handelskostnad pr. time. Gjeldene handelskostnad er 4,75 øre/kWh.

Dersom avtale med bindingstid avsluttes før utløp av bindingstid, anses dette som oppsigelse av avtalen. Det vil da påløpe et bruddgebyr på kr 150,- pr gjenværende måned av avtaletiden, pr måler. Ved flytting kan avtalen flyttes til ny måler for å fullføre avtaletid.

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må du informere oss, Kilden Kraft AS om din beslutning om å gå fra avtalen. Du kan benytte angreskjema vedlagt til denne avtale, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding, brev, epost eller ringer om at du vil bruke angreretten før angrefristen løper ut.

Etter signering vil ikke avtalen tre i kraft før angrefristen på 14 dager er over. Ønsker man raskere oppstart på man sende henvendelse til post@kildenkraft.no og si fra seg angreretten.

Strømavtalene kan sammenlignes med andre tilsvarende produkter på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no. For bestilling ta kontakt på telefon 21651000 eller e-post post@kildenkraft.no

Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh