Marked Online

Marked Online er en spotprisavtale som er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Kundens pris fremkommer månedlig på faktura inkl. påslag. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis. Det forutsettes at avtalen bestilles via våre nettsider, og kan kun bestilles av nye kunder. Ingen avtaletid, dersom ikke annet er avtalt, med bakgrunn i ekstra gode/ fordel for kunde. Avtalen forutsetter AvtaleGiro og eFaktura. Dersom dette ikke er bestilt innen 30 dager etter utsendelse av første faktura vil Kilden Kraft fritt kunne endre produkt til Marked. Avtalen gjelder for privatkunder med et forventet årlig forbruk opptil 35 000 kWh. Ved årsforbruk over dette vil Kilden kraft fritt kunne endre produkt til Marked.

Avtale

 • Timespot
  Timespot

  - Spot + påslag 8,875 øre/kWh

 • Månedsgebyr: kr 0,-
  Månedsgebyr: kr 0,-
 • Bindingstid: Nei
  Bindingstid: Nei
 • Forskudd
  Forskudd
Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh