Opprinnelsesgaranti

Ønsker du 100% fornybar energi?

Med opprinnnelsesgaranti garanteres det at det produseres en tilsvarende mengde strøm fra fornybare kilder som den mengden du bruker. En slik garanti er du med å sikrer at pengene går til de produsentene som leverer fornybar energi. Vi kjøper opprinnelsesgarantier fra nordisk vannkraft.

Opprinnelsesgarantier er viktig fordi de gir et signal om din foretrukket produksjonsmetode av strøm, bidrar til å sikre lønnsom utbygging av nye fornybare strømkilder.

 

Produktet kan skriftlig sies opp av hver av partene med én måneds oppsigelsestid, regnet fra den 1. i
kommende måned.

Kontakt oss for bestilling

Pris

  • Privatkunde
    Privatkunde

    Kr 49,- pr. måned

  • Bedriftskunde
    Bedriftskunde

    10 øre/kWh

Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh