Plusskunde

Produserer du strøm?

En plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet.

For å kunne selge overskuddskraft må du som plusskunde velge en kraftleverandør som håndterer både produksjon og forbruk. Det gjør vi i Kilden Kraft.

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak eget tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. Les mer om plusskunder og vilkår på https://www.nve.no. Overskudd av kraft som leveres Kilden avregnes med spotpris i kundens prisområde for det aktuelle målepunkt fratrukket handelskostnader.

Handelskostnader

  • Privatkunde
    Privatkunde

    9,9 øre pr. kWh og månedsgebyr med kr 20,- (beløp inkl. mva.)

  • Bedriftskunde
    Bedriftskunde

    7,92 øre pr. kWh og månedsgebyr med kr 16,- (beløp eksl. mva.)

Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh