Sjekk lønnsomme tilskuddsordninger

Den billigste strømmen er den du ikke bruker, men hvordan reduserer du forbruket? Vi setter søkelyset på tips og tilskuddsordninger for bedrifter som ønsker å gjøre energitiltak.

Enova er statens organ for omstilling til et samfunn med mindre utslipp av klimagasser. Enova regulerer tilskudd som gis til omlegging av energiteknologi for bedrifter og private, det vil si at du kan få økonomisk støtte til nye energitiltak. Kriteriet er at de skal være bærekraftige nå og for fremtiden.

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Investeringsstøtte fra oss bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Eksempler på disse er industri, landtransport, sjøtransport, energisystem og bygg og eiendom. Pengene skal gå til framtidsrettede tiltak som er med på å ta Norge til lavutslippssamfunnet. Derfor investerer vi tungt i energi- og klimatiltak som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av kjent teknologi. Følg linker over eller gå inn på https://www.enova.no/bedrift/ og se om din bedrift kvalifiserer til støtte som kan redusere strømforbruket.

Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh