Strømstøtte til bedrifter

I dag la regjeringen frem nye ordninger som skal avlaste næringslivets økte kostnader som følge av høye strømpriser.

Dette er hovedpunktene i ordningen:

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022.

Bedrifter som i tillegg velger å investere i energisparingstiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

I tillegg etablerer regjeringen også en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Les hele regjeringens pressemelding om støtteordningen her.

I pressemeldingen forklarer næringsminister Jan Christian Vestre hvordan støtteordningen er utarbeidet, og du finner også eksempler på hvordan den vil kunne benyttes av ulike typer bedrifter.

Fortvilet over høye strømutgifter? I Kilden kraft har vi energirådgivere som veldig gjerne tar en prat med deg om din bedrifts energiavtale. Kontakt oss på post@kildenkraft.no.

Dato Spot Garanti Fastpris 6 mnd Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Fastpris 5 år Fastpris 10 år
17.05.2024 4,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 106,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
07.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 109,9 øre/kWh 114,9 øre/kWh 117,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
01.05.2024 4,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh
21.04.2024 7,9 øre/kWh 99,9 øre/kWh 139,9 øre/kWh 134,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
12.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 99,9 øre/kWh 112,9 øre/kWh 119,9 øre/kWh 124,9 øre/kWh 129,9 øre/kWh
02.04.2024 7,9 øre/kWh 99,0 øre/kWh 124,9 øre/kWh 123,9 øre/kWh 122,9 øre/kWh 121,9 øre/kWh